Koszt sprowadzenia auta z USA

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalkulatorów.
Kalkulator nr 1 obliczy całkowity koszt sprowadzenia auta w PLN przy założonej kwocie zakupu w dolarach.
Kalkulator nr 2 pozwoli przeliczyć ile mogą państwo przeznaczyć śródków na zakup auta w dolarach, żeby zmieścić się w założonym budżecie PLN.
Kalkulator nr 3 obliczy całkowity koszt sprowadzenia motoru w PLN przy założonej kwocie zakupu w dolarach.

Kalkulator sprowadzania auta z USA

1. Kalkulator

2. Kalkulator
3. Kalkulator motor

Uwaga:
*Cena końcowa, to cena pod dom klienta w Polsce (bez kosztów rejestracji, akcyzy i naprawy). Cena końcowa zawiera: zakup auta na aukcji w USA lub Kanadzie wraz z prowizją aukcyjną, transport z wybranego oddziału do portu w Bremerhaven, odprawę celną (cło VAT), oraz koszty agencji celnej, transport z Bremerhaven pod dom w dowolne miejsce w Polsce oraz naszą prowizje za obsługę.
**Kalkulator przelicza koszt transportu dla aut osobowych, dla aut gabarytowych cena może wzrosnąć.
***Przy zakupie aut powyżej 20.000$ prowizja za obsługę jest wyższa, ustalana indywidualnie przed licytacją, należy różnice dodać do kwoty obliczonej przez kalkulator.
****Odprawa celna jest wyliczana na podstawie kursu euro-dolar na dzień licytacji , po dopłynięciu do portu w Bremerhaven kurs ten może się delikatnie zmienić, co wpłynie na zmniejszenie lub zwiększenie kosztów odprawy celnej.

samochóddo góry
Facebook